Skip to main content

หมวดหมู่ - ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

นับตั้งแต่มีการก่อความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2547 ที่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่ 4 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าว คือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...

webmaster
19 มกราคม 2554