Skip to main content

หมวดหมู่ - 145

          นาย ก. แต่งตั้งนาย ข. เป็นทนายความให้ว่าความในคดีแพ่ง โดยในใบแต่งทนายความมีข้อความระบุแต่เพียงว่า “แต่งตั้งนาย ข. ให้ว่าความในคดีแพ่ง จนจบสิ้น” ต่อมาระหว่างการพิจารณาคดี นาย ข. ได้ลงชื่อยอมรับต่อศาลและคู่ความว่า นาย ก. ได้กระทำความผิดจริงและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดตามที่คู่ความฟ้อง โดยในวันดังกล่าว นาย ก. ไม่ได้ไปศาล จึงไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วย

ประเด็นคำถาม

  • นาย ข. ซึ่งเป็นทนายความสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่
admin
16 สิงหาคม 2561