Skip to main content

การใช้งาน

ถาม : เว็บไซต์นี้ให้บริการอะไรบ้าง

ตอบ : www.tulawcenter.org แบ่งการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมเป็น 3 บริการหลัก คือ บริการคลินิกกฎหมาย สำหรับให้คำปรึกษากฎหมายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, บริการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย และบริการข่าวสาร/กิจกรรม สำหรับเป็นช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์นิติศาสตร์

 

ถาม : หากต้องการจะใช้บริการคลินิกกฎหมายจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : เปิดหน้าแรก หรือคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อนำท่านเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ หลังจากนั้นกดเลือกบริการคลินิกกฎหมาย จะนำท่านเข้าสู่บริการคลินิกกฎหมาย ซึ่งแบ่งการให้บริการออกเป็นสองส่วนย่อย คือ ส่วนรับคำถาม และส่วนคลังคำถาม สำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามปัญหาให้เลือกส่งคำถาม เราหวังว่าท่านจะได้อ่านคำแนะนำในการใช้บริการคลินิกกฎหมายด้วย

 

ถาม : ทำไมไม่สามารถส่งคำถามได้

ตอบ : มีความเป็นไปได้หลายอย่าง โดยทั่วไปอาจเป็นเพราะท่านยัง ไม่ได้สมัครสมาชิก บริการคลินิกกฎหมายสงวนไว้สำหรับผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องการการกำหนดมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นประโยชน์การบริหารจัดการเว็บไซต์ หากท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิก โปรดเลือกเมนูสมัครสมาชิกตรงส่วนบนสุดของหน้าเว็บไซต์ หรือคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อนำท่านเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกอาจทำให้ท่านเสียเวลาเล็กน้อย เราขออภัยไว้ ณ ที่นี้ แต่หากท่านเป็นสมาชิกแล้วไม่สามารถส่งคำถามกฎหมายได้ โปรดแจ้งเรามายัง contact@tulawcenter.org เพื่อเราจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

ถาม : ทำไมข้อมูลในส่วนเผยแพร่ความรู้กฎหมายมีน้อย

ตอบ : ในความเป็นจริงแล้วฐานข้อมูลในส่วนเผยแพร่ความรู้กฎหมายยังมีมากกว่าที่ท่าน เห็น แต่เป็นเพราะการทำเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดจึงกำลังทยอยนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยเผยแพร่ได้ครบถ้วนในช่วงธันวาคม 2553 และหลังจากนั้นก็ยังมีสาระความรู้ใหม่ ๆ ที่เราจะทยอยจัดหามาตามแผนการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองบรรณาธิการ

 

ถาม : ทำไมข้อมูลในส่วนข่าวสาร/กิจกรรมจึงเป็นเรื่องเก่า ไม่ทันสมัย

ตอบ : กองบรรณาธิการพยายามปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยที่สุดเท่าที่เราได้สำรอง ข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม ซึ่งน่าเสียดายที่เก็บได้แต่ข้อมูลเก่า หลังจากทยอยปรับปรุงข้อมูลในส่วนเผยแพร่ความรู้แล้ว เราจะทยอยดำเนินการสร้างเนื้อหากิจกรรมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีสำหรับส่วนของข่าวนั้นจะดำเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท่านสามารถติดตามข่าวของศูนย์นิติศาสตร์ล่าสุดได้จาก www.tulawcenter.org อย่างแน่นอน

 

ถาม : เปิดดูวารสารนิติศาสตร์แล้วโหลดช้ามาก หน้าหลัง ๆ ก็ไม่แสดงผล เกิดจากอะไร

ตอบ : วารสารนิติศาสตร์ที่ท่านเห็นนั้นมีขนาดไฟล์ใหญ่มากถึงไฟล์ละประมาณ 10 MiB ขึ้นไป อีกทั้งเป็นการดึงข้อมูลจากบริการของ Scribd ซึ่งเก็บข้อมูลอยู่ในต่างประเทศ ผลคือทำให้ข้อมูลแสดงผลได้ไม่รวดเร็ว เพราะระบบจะค่อย ๆ โหลดไฟล์จากหน้าแรกไปเรื่อย ๆ บางครั้งจึงทำให้เห็นว่าข้อมูลไม่แสดงผล ท่างศูนย์นิติศาสตร์จะพยายามหาทางแก้ไขให้เอกสารแสดงผลได้รวดเร็วต่อไป

 

ถาม : ทำไมการถามคำถามผ่านช่องคลินิกกฎหมายถึงได้รับคำตอบช้ามาก

ตอบ : เมื่อท่านสมาชิกส่งคำถามผ่านช่องทางคลินิกกฎหมาย จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำถามทุกวันทำการราชการ หลังจากนั้นคำตอบจะถูกร่างทันที ความเร็วในการร่างคำตอบจะขึ้นกับความละเอียดของข้อมูลที่ท่านให้ ความชัดของประเด็นที่ท่านต้องการถาม รวมถึงลักษณะของคำถาม หากเป็นคำถามที่สอบถามแนวปฏิบัติของหน่วยงานอาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้าข้อมูลมากกว่าคำถามข้อกฎหมายทั่วไป ภายหลังจัดทำร่างคำตอบแล้วเสร็จ ร่างคำตอบจะถูกส่งให้ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์ตรวจ หากมีความผิดพลาดหรือต้องเพิ่มเติมคำตอบ ก็จะต้องเลื่อนการส่งคำตอบออกไปจนถึงรอบการตรวจร่างคำตอบรอบถัดไป ดังนั้นท่านผู้ถามอาจได้คำตอบเร็วตั้งแต่ภายใน 1 วันไปจนถึงหลายสัปดาห์ก็ได้ ทางศูนย์นิติศาสตร์เองก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วย หากท่านต้องการคำตอบรวดเร็วอาจโทรมาปรึกษาที่ศูนย์นิติศาสตร์ซึ่งจะได้คำตอบที่รวดเร็วแต่ละเอียดน้อยกว่าการตอบคำถามผ่านคลินิกกฎหมาย

 

ถาม : ตัวอักษรในกรอบ e-book ของส่วนเผยแพร่ความรู้มีขนาดเล็ก อ่านไม่ชัดเลย มีวิธีแก้ไขหรือไม่

ตอบ : ท่านสามารถเปิดดู e-book ในขนาดเต็มหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม full screen ที่มุมบนด้านซ้ายของกรอบ e-book หากขยายเต็มหน้าจอแล้วตัวอักษรยังเล็กเกินไป ท่านสามารถขยายขนาดเอกสารได้โดยกดปุ่มเครื่องหมาย + บริเวณมุมล่างด้านซ้ายของกรอบ e-book ในทางตรงกันข้ามการกดปุ่มเครื่องหมาย - ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันจะเป็นการลดขนาดเอกสาร หากท่านต้องการออกจากมุมมองแบบเต็มหน้าจอ ท่านสามารถกดปุ่ม Esc บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์กดปุ่ม Exit full screen บริเวณมุมบนด้านซ้ายของกรอบ e-book