Skip to main content

หมวดหมู่ - พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

          ผู้ร้องจอดรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับ-ส่งเพื่อนบริเวณป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้า เป็นเวลาประมาณ ๑ นาที จึงถูกตำรวจยึดใบขับขี่และเขียนใบสั่งให้ โดยระบุความผิดฐานจอดรถกีดขวางการจราจร

ประเด็นคำถาม

  1. การกระทำของผู้ร้องมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
  2. ตำรวจมีอำนาจยึดใบขับขี่หรือไม่
admin
19 กันยายน 2561

ข้อเท็จจริง  ขับรถจักรยานยนต์ใส่หมวกที่หน้ากากเป็นปรอท มีความผิดหรือเปล่าครับ ถ้ามีความผิดจะมีอัตราค่าปรับเท่าใดครับ คือได้ใบสั่งมาแต่ในใบสั่งไม่ได้ระบุจำนวนเงินค่าปรับไว้

ประเด็นคำถาม
 ขับรถจักรยานยนต์ใส่หมวกนิรภัย ซึ่งมีส่วนของหน้าหน้ากากของหมวกเป็นสีปรอท มีความผิดหรือไม่ ถ้ามีความผิดจะมีอัตราค่าปรับเท่าใด

webmaster
26 กรกฎาคม 2556